GHOR BZO

De GGD Brabant-Zuidoost

Een deel van de taken van de GGD heeft raakvlakken met de taken van de GHOR. Zo adviseert de Medisch Milieukundige van de GGD over gezondheidsrisico’s bij rampen. Die adviezen hebben betrekking op de effecten van chemische, radioactieve en biologische stoffen.

 

Ook heeft de GGD een belangrijke taak in de bestrijding van infectieziekten: het voorkomen en het beperken van de effecten van besmetting met virussen en bacteriën via lucht, voedsel en lichamelijk contact. Deze gezondheidsrisico’s kunnen immers leiden tot een ramp met grote sociale gevolgen.


Klik voor meer informatie op onderstaand logo:


Logo GGD BZO

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

de GHOR beschikt over een mobiele meldkamer, die op het rampterrein de communicatie verzorgt voor alle ambulances?