GHOR BZO

210_logo_112

 

Als u 1-1-2 belt voor een medisch spoedgeval wordt u doorverbonden met de centralist van de regionale meldkamer van de ambulancedienst. Hij of zij zal u altijd eerst vragen waar u bent. Geef dan gemeente, straat en eventueel huisnummer door.
Om doelgericht te kunnen helpen, zal de centralist van u willen weten wat er precies aan de hand is. Probeer daarom zoveel mogelijk details te geven: wat is er gebeurd, hoeveel gewonden zijn er, is het slachtoffer bewusteloos, ademt hij nog, heeft hij pijn op de borst, leeftijd en geslacht van de patiënt etc. Al deze vragen zijn bedoeld om de juiste hulp zo snel mogelijk ter plekke te krijgen.

De centralist kan direct zien waar alle ambulances in de regio zich bevinden en alarmeert de dichtstbijzijnde, beschikbare ambulance. Bij levensbedreigende situaties wordt ernaar gestreefd om een ambulance binnen 15 minuten, nadat de melding bij de meldkamer is binnengekomen, op de plaats van bestemming te hebben. Als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een ernstig ongeval, kan de centralist meerdere ambulances oproepen, maar ook de traumahelikopter.

De centralist kan u vragen aan de lijn te blijven, terwijl de ambulance al onderweg is, om van u meer bijzonderheden te horen over de situatie en die direct door te geven aan de ambulancebemanning. Hij kan u ook instructies geven om de situatie van de patiënt te verbeteren in afwachting van de komst van de ambulance. Als u weet dat de patiënt medicijnen gebruikt, is het belangrijk om deze bij de hand te hebben, als de ambulance arriveert.

De ambulancebemanning zal het slachtoffer eerst onderzoeken. Soms is het ambulanceteam geruime tijd bezig om hem in een stabiele situatie te brengen, voordat hij vervoerd kan worden. In het ziekenhuis wordt de patiënt overgedragen aan de Spoedeisende Hulp. De ambulancebemanning informeert de artsen over de situatie waarin zij de patiënt hebben aangetroffen, over de behandeling die zij hebben uitgevoerd en de medicijnen die ze hebben toegediend.
Soms is vervoer naar het ziekenhuis niet nodig. Dit is ter beoordeling van de ambulancebemanning en gebeurt in overleg met de patiënt en/of zijn familie. De ambulanceverpleegkundige zal de patiënt dan adviezen geven over wat te doen of te laten. Ook kan hij of zij de zorg overdragen aan de huisarts.

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

de GHOR bij alle grote evenementen adviseert over de inzet van geneeskundig potentieel?