GHOR BZO

Hulpverlening

Wanneer zich in Nederland een ramp of zwaar ongeval voordoet, organiseren politie, brandweer, GHOR en gemeenten gezamenlijk de rampenbestrijding. Iedere organisatie heeft hierbij haar eigen wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Deze gelden zowel voor de voorbereiding op als voor de daadwerkelijke bestrijding van een ramp. De GHOR is verantwoordelijk voor de organisatie van de geneeskundige hulpverlening. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

 

1. Acute gezondheidszorg

De opvang van en zorg voor gewonden.

De GHOR coördineert tijdens een ramp de hulpverlening van de verschillende medische instanties, als de meldkamer ambulancezorg, ambulancedienst, ziekenhuizen, huisartsen en Rode Kruis.

 

2. Publieke gezondheidszorg

De zorg die gericht is op de bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met (dreigend) gevaar voor mens en milieu, bijvoorbeeld door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

De GHOR is verantwoordelijk voor en belast met de afstemming van de hulpverlening binnen de mono- en multi-disciplinaire keten. Inhoudelijk verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg is de GGD.

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

bij een ramp binnen een uur professionals klaar staan, die psychische bijstand verlenen aan slachtoffers?