GHOR BZO

Directeur Publieke Gezondheid

De GHOR staat onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid.

De directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de samenhang en de samenwerking binnen de medische keten.

 

Het is de taak van de directeur Publieke Gezondheid en het GHOR-bureau om harde afspraken te maken met de partners in de witte kolom over de te leveren capaciteit in geval van een calamiteit in de regio. Daarbij gaat het onder andere om de beschikbaarheid van ambulances, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en de inzet van psychosociale hulp aan slachtoffers.


In geval van een calamiteit beschikt de directeur Publieke Gezondheid over bevoegdheden om de medische keten aan te sturen. Hij is dan de evenknie van de regionale commandant van de brandweer en de politiechef én de eerste adviseur van het openbaar bestuur voor de geneeskundige hulpverlening.

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

de GHOR bij alle grote evenementen adviseert over de inzet van geneeskundig potentieel?