GHOR BZO

GHOR-bureau

De directeur Publieke Gezondheid wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door het GHOR-bureau. Het bureau vormt de schakel tussen het openbaar bestuur en de partners in de medische keten. Elf medewerkers houden zich onder andere bezig met:

  • het voorkomen van medische incidenten
  • het beperken van de gevolgen als die zich toch voordoen
  • het voorbereiden van de bestrijding van incidenten
  • het bestrijden van incidenten 
  • geneeskundige advisering bij evenementen
  • geneeskundige planvorming en risicobeheersing

Het bureau houdt zich onder meer bezig met het opleiden, trainen en oefenen van medische hulpverleners, met het adviseren van gemeenten en bedrijven en met de voorbereiding van concrete dreigingen als de grieppandemie. Verder onderhouden de GHOR-medewerkers nauwe contacten met de partners in de medische keten en met de partners in de veiligheidsketen: politie, brandweer, defensie en gemeenten.

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

bij een ramp binnen een uur professionals klaar staan, die psychische bijstand verlenen aan slachtoffers?